Bewoners begeleiden naar het Vrijdagmiddaggebed

Bewoners begeleiden naar het Vrijdagmiddaggebed

Op de vrijdagmiddag is er een moment van bezinning, het vrijdagmddaggebed, specifiek voor bewoners met dementie. Voor de bezoekers een waardevol moment van samen zingen en gebed. Dit moment van samenzijn duurt ongeveer een uur.
U begeleidt de bewoners van hun appartement naar de Kapel, zingt samen geestelijke liederen en begeleidt hen na het samenzijn weer naar hun appartement.

Vindt u een moment van bezinning waardevol?

Tijd
Vrijdag in de even weken van 14.00 tot 15.30 uur
Minimaal één keer per maand

Heeft u affiniteit met het christelijke geloof en vindt u het belangrijk dat ook ouderen met dementie een moment van bezinning kunnen bezoeken, dan zijn wij op zoek naar u!
Neem voor meer informatie contact op voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.

 

Meer informatie