Onze zorg

Onze zorg voor u

Voor zorg met kortdurend verblijf of langdurig verblijf kunt u terecht bij Amandelhof. Maar ook voor verpleeghuiszorg bent u in bij Amandelhof aan het juiste adres!

Zorg met kortdurend verblijf
Voor kortdurend verblijf met zorg kunt u ook bij Amandelhof terecht. Als het thuis even niet meer gaat of u bent herstellende na een ziekenhuisopname dan kunt u op basis van een indicatie zorg met kortdurend verblijf herstellen in Amandelhof. De noodzaak van zo’n verblijf wordt vastgesteld door een deskundige. Een aanvraag voor een passende indicatie (eerstelijnsverblijf) wordt gedaan bij het CIZ. Informatie kunt u verkrijgen via de klantenservice.

Zorg met langdurig verblijf     
Valt het zelfstandig wonen u zwaar en heeft u meer zorg en begeleiding nodig? Bij Amandelhof bieden wij u zorg, begeleiding en behandeling. Onze zorg is gericht op het stimuleren van uw zelfstandigheid. Wij gaan uit van uw wensen, afhankelijk van uw zorgindicatie, het zogenaamde zorgzwaartepakket. Ook uw familie of mantelzorger helpt mee bij de zorgverlening. Bijvoorbeeld om u te begeleiden naar specialisten in het ziekenhuis of om te helpen bij de schoonmaak van uw appartement. Informatie kunt u verkrijgen via de klantenservice.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht
Zorgkaart Nederland